Author : JOY KALLIVAYALIL

1 Posts - 0 Comments
Editor's Picks Literature

മണർകാട്ട് പാപ്പൻ എന്ന ജോസഫ് മൈക്കിൾ മണർകാട്

JOY KALLIVAYALIL
മണർകാട് പാപ്പനേ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്നു പലരും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 1972 ഇൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് പോയത് മുതൽ എന്റെ അറിവുകൾ കൂടുതലും കേട്ടറിവുകൾ മാത്രം ആണ്, ചേട്ടനെ അടുത്തു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും. ഞാൻ എഴുതുന്നതിൽ